Palics Magyar Művelődési Egyesület

O nama

Mađarsko kulturno-umetničko društvo „PALIĆ“ sa Palića počelo je sa radom 2006. godine, tada pod imenom Kulturno društvo „Abazija“ pošto je tada postojao plan da se zgrada bioskopa „Abazija“ ustupi društvu na korišćenje kao dom kulture. Pošto ova ideja nije dobila podršku grada, udruženje je preimenovano u januaru 2010. godine, i od tada fukcioniše pod nazivom Mađarsko kulturno-umetničko društvo „PALIĆ“.
Već od samog osnivanja glavni cilj društva je negovanje mađarske kulture i zadovoljavanje kulturnih potreba Palićana, kao i da pomogne u očuvanju nacionalnog identiteta Mađara.
U vreme svog osnivanja, udruženje je imalo samo jednu sekciju, narodni hor „Sederinda“, prvenstveno namenjenu starijoj starosnoj grupi. U godinama od tada, trudili smo se da u rad uključimo mlađe generacije, posebno decu, tako da danas radimo sa oko 150 aktivnih članova, 15 sekcija i grupa, uz svakodnevno održane probe, događaje i programe.
Sredstva neophodna za rad ostvaruju se putem konkursa, iz pokrajinskih i opštinskih izvora, kao i iz fondova iz Mađarske, ali i pomoću donacijama privatnih i pravnih lica i od članarina.
Pre osnivanja udruženja nije postojalo ni jedno kulturno društvo na Paliću. Za sve kulturne sadržaje meštani su bili primorani da putuju do Subotice. Osnovanjem našeg udruženja ova potreba je samo delimično bila ispunjena, pošto sve do februara 2022. godine društvo nije imalo svoj prostor za rad. Ta praktički znači da za sve ove godine rad naših sekcija i održavanje manifestacija morali smo organizovati na način da ne ometamo rad institucija na Paliću, ali da nas ipak puštaju u svoje prostorije u unapred određenim terminima. Na ovakav način smo koristili veliku i malu salu Mesne zajednice „Palić“, konferencijsku salu „Velike terase“ i „Eko centar“, hol, svečanu salu i učionice Osnovne škole „Miroslav Antić“ na Paliću, ali i pojedine privatne objekte, poput restorana na Paliću.
Idejni projekat za izgradnju doma kulture na Paliću izradio je arhitekta Atila Pešti još 2008. godine. Zatim smo iz donacija Mađarske Vlade preko Fonda „Bethlen Gabor“ dobili sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju kulturnog centra. Sva potrebna planska dokumenta su bila spremna tokom 2013. godine. Preostalo je samo da se reši finansiranje izgradnje potpuno novog, savremenog i višenamenskog objekta doma kulture, predračunske vrednosti od oko 850 hiljada evra.

Izgradnja kulturnog centra

Nakon više od deceniju rada i nadanja, u okviru projekta Colourful Cooperation (Raznobojna saradnja) pod identifikacionim brojem HUSRB/1601/31/0005, koji je finansiran sredstvima Evropske unije, i za koji je Grad Subotica uspešno aplicirao zajedno sa partnerima na Strateškom pozivu za podnošenje predloga projekata u okviru finansijskog okvira Evropske unije za period 2014-2020. godine, u sklopu Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), naš dugogodišnji san je ostvaren.
Jedan od ciljeva projekta bio je osnivanje srpskih i mađarskih kulturnih centara u Morahalomu i Paliću, što je upravo značio izgradnju novog objekta na Paliću, u Bohinjskoj ulici.
Osnovni podaci objekta Mađarskog Kulturnog Centra na Paliću:
    • Mesto izgradnje: ulica Bohinjska broj 11, Palić ,pored OŠ „Miroslav Antić“
    • Spratnost objekta : P+P1+PK
    • Ukupna korisna površina objekta: 803,26 m2
    • Kapacitet svečane sale: 300 gostiju
    • Dodatni sadržaj objekta: dve sale za probe u podkrovlju, koje mogu da se spoje u jednu salu, svlačionice i 2 sobe sa sanitarnim čvorom
Budžet projekta za Grad Suboticu iznosio je 1.131.040,00 evra, od kojeg sopstveno učešće od 15% je iznosilo 169.656,00 evra, a donacija Evropske unije od 85% je iznosila 961.384,00 evra. Projekat u trajanju od 36 meseca je pored investicije uključio i soft deo, odnosno održavanje raznih kulturnih sadržaja u novom objektu. U to vreme naše udruženje je u celosti eliminisan iz realizacije projektnih aktivnosti, odnosno iz praktičnih pitanja u vezi opremanja zgrade.
Kamen temeljac je postavljen dana 27. oktobra 2018. godine. Građevinski radovi su trajali skoro dve godine, a okončani jula 2020. Kulturni programi, predviđeni po projektu prekogranične saradnje, odvijali su od maja 2019. do septembra 2020. godine. Po zvaničnim informacijama održali su 70 manifestacija, 1 događaj za 40 osoba sa posebnim potrebama i 3 sastanka projektnih timova. Vrste manifestacija: muzički događaji, festival, događaji za decu, plesni događaji, pozorišne predstave, etno događaji, izložbe i književni događaji.
Nakon realizacije navedenog projekta objekat je ostao prazan za vreme tehničkog prijema i pregovora oko daljeg funkcionisanja kulturnog centra. Naše udruženje je podneo zahtev gradonačelniku Grada Subotice, Stevanu Bakiću novembra 2021. godine, sa ciljem da nam se odobri zakup zgrade kulturnog centra na period od 10 godine.
Odlukom gradonačelnika broj II-00-361-16/2022 od 17.01.2022 dato je u zakup navedena zgrada na period od 10 godina za organizovanje kulturno-umetničkih aktivnosti. 

Rad kulturnog centra

Nakon što smo preuzeli zgradu Mađarskog kulturnog centra na Paliću, prošli smo jedan veoma zahtevan i aktivan period od šest meseci. Dana 10. februara 2022. godine predsednik Skupštine grada, dr Balint Pastor je svečano uručio nam ugovor o zakupu zgrade Mađarskog kulturnog centra na Paliću. Od tada ovde održavamo sve probe i manifestacije. U prvim mesecima radili su samo naše ranije grupe, to jest dečija folklorna grupa „Siporka“, narodni hor „Sederinda“, klub stvaraoca rukotvorina „Orhideja“ i dramska sekcija „Grund“.
U proleće 2022. godine organizovali smo nekoliko manjih i većih manifestacija, kao što su dečiji karneval pod maskama, prigodni program povodom mađarskog praznika 15. marta, projekcija filma o železnici, predstavljanje knjige o tradicionalnim jelima iz Torde, koncert hora „Adagio“, ugostili smo i predavanje Čabe Bejte u organizaciji VM4K, a naši glumci su prošlog proleća imali dve predstave: Mali princ i Kreon, ili protiv vetra. Ipak, najveći deo naše energije zahtevao je organizovanje i realizacija najznačajnije manifestacije narodnog stvaralaštva vojvođanskih Mađara, pošto je prošlog juna Palić bio domaćin festivala „Durindo i Đenđešbokreta“.
Sama manifestacija je bila odražana od petka, 10. juna do nedelje, 12. juna 2022. godine na Paliću. Na ovoj manifestaciji koja se bavi narodnom muzikom i narodnim stvaralaštvom ukupno su nastupili oko 2.000 učesnika, a pored toga je bio organizovan i bogat prateći program. Ova tradicionalna manifestacija se svake godine održava na drugoj lokaciji, a ove godine je organizator bio Palić, dok je domaćin grad Subotica.
Izložba rukotvorina i dečijih likovnih radova je počela u petak, 10. juna u novom Mađarskom kulturnom centru na Paliću. U subotu, 11. juna, na Letnjoj pozornici na Paliću, održao se Festival folklornih grupa „Đenđešbokreta”, uz svečanu povorku svih učesnika od Ženskog štranda do Letnje pozornice. U 20 časova je na programu bio veliki koncert vojvođanskih mađarskih folklornih umetnika. U nedelju, 12. juna, na Velikoj terasi na Paliću, održao se Festival muzičkih ansambala „Durindo“, a program je počeo već od 10 časova i traja sve do 21 čas.
Ovaj trodnevni festival je uključio oko 2000 učesnika koji su nastupili, oko 3000 gledalaca, i blizu 200 volontera koji su zalagali za besprekorno odvijanje programa.
Čak ni u letnjim mesecima nismo stali sa aktivnostima, pošto je tokom juna-jula-avgusta 2022. godine već 8. put održan letnji dnevni kamp za decu u denvnom boravku palićke škole, u trajanju od 4 nedelje. S time je okončana prethodna sezona.
Od septembra 2022. godine dešavanja oko doma kulture MKUD Palić su postala sve učestalija. Pored ranije postojećih grupa i sekcija, pokrenuli smo i nove, vodeći računa o potrebama meštana.
- Za decu zainteresovanu za narodne igre, pored školskog uzrasta, ponovo je počela i folklorna grupa dece koja idu u vrtić, gde polaznici mogu da upoznaju mađarsku tradiciju kroz narodne pesme i narodne igre. Vođa grupe ove sezone bila je Žofija Arnold.
– Naše školske narodne igračice sve su veštije. Deca su novu koreografiju izvela na festivalu „Keketanc” u Bečeju sredinom maja, kao i na festivalu „Šokadalom” na Velikoj terasi na Paliću početkom juna. Njihove instruktorke su Lea Ledenjak i Žofija Arnold.
- Katalin Klem Hardi je učiteljica dečjih narodnih pevača. Ove sezone su učestvovale na takmičenju narodne muzike „Solj, šip, solj” u Bečeju, gde je palićki dečiji hor osvojio zlato, kao i vokalni duo Eva Hardi - Luca Vida. Treća članica hora, Mila Segi, učestvovala je na Umetničkom takmičenju učenika osnovnih škola „AMV” u Subotici.
- Hor narodnih pesama „Sederinda” i dalje uporno donosi ugled našem udruženju na polju očuvanja i negovanja tradicija. Oni su osmislili nešto novo ove sezone, jer sada svoje programe prate sviranjem citre. Ester Brezovski je i dalje šef grupe.
- Naša grupa za izradu rukotvorina „Orhideja”, koju vodi Valerija Košanji, zaista je uložila mnogo truda i posla ove sezone. Uključili su se u seriju zanatske obuke realizovanu uz stručnu i finansijsku podršku Nacionalnog instituta za kulturu iz Mađarske, nakon čega su, radeći u 3 grupe, naučili detalje pravljenja medenjaka, narodnog veza i pustovanja. Rezultate rada koji je trajao nekoliko meseci predstavili su u okviru prigodne izložbe organizovane u holu Kulturnog centra.
– Od jeseni 2022. godine ponovo je počela sekcija dečijih zanata, koju svake srede održava Timea Marton Kovač. Ovaj kurs se nastavlja i tokom leta, u okviru Letnjeg nevnog kampa u dnevnom boravku i na igralištu škole na Paliću. Ovaj kamp zbog velike popularnosti, 2023. godine se organizuje već po 9. put.
- Želeli smo da uključimo u rad centra i ostalu decu veštih ruku pokretanjem likovne sekcije i časova crtanja. Njime rukovodi Viktorija Salma, a neke od radova nastalih u okviru sekcije izložili smo u holu Kulturnog centra.
– Pored narodne igre, pokrenuli smo dve dodatne aktivnosti za predškolski uzrast. Jedna od njih je gimnastika. Dva puta nedeljno, Ervin Aroksalaši je držao razigrane časove vežbi za decu uzrasta između 3 i 7 godina.
– Pošto smatramo važnim ne samo prenošenje mađarske kulture, već i učenje jezika sredine, u jesen 2022. godine započeta je igriva nastava srpskog jezika za predškolsku decu, prvo pod vođstvom Ane Dudaš Varge, a potom Gabriele Vida Fogaraši.
- Koristeći karakteristike zgrade, napravili smo salon u galeriji na prvom spratu, gde pratioci učesnika sekcija mogu da čekaju, čitaju, kartaju i ćaskaju za vreme proba.
- Za vežbanje su se interesovale ne samo deca, već i dame, zbog čega smo započeli i časove pilatesa tri puta nedeljno. Treninge vodi Sonja Neorčić.
– U našoj zgradi vežba i bend El Gusto del Flamenco, koji su se predstavili i publici na Paliću 21. aprila u okviru Latino večeri. Pevačicu Antoniju Dulić na gitari prati Robert Đivanović.
– Na osnovu zahteva pojedinaca pokrenuti su i časovi klasičnog plesa za mlade od 15 do 25 godina, koji se od januara 2023. godine sastaju svake subote popodne, u njih obučava Jožef Fileki.
- Pored mladih, redovne časove plesa zahtevali su i odrasli, pa je u martu počela i grupa za klasične i balske plesove za odrasle, koja se okuplja svake srede kako bi usavršili svoje plesno umeće pod pažljivim vođstvom Jožefa Filekija.
- Naša najpopularnija, najuspešnija i najčuvenija grupa je dramska sekcija pod imenom „Grund”. Ove sezone oni su izveli mjuzikl „Negde u Evropi”. Predstavu je režirao Zoltan Mezei. Na Susretu glumaca vojvođanskih mađarskih amatera u Bačkoj Topoli dobili su nagradu „Bela Garaji” za svoje aktivnosti na izgradnji zajednice.
– Mlađi članovi ove dramske sekcije su u junu 2023. godine imali još jednu premijeru pod nazivom „San letnje noći”, Šekspirov komad u režiji Žuže Kalmar. Ovom predstavom su predstavljali Vojvodinu na Festivalu nacionalnih dečijih pozorišta „Šandor Vereš“ održanog u Pečuju sredinom juna, sa kojeg su se kući vratili sa dijamantskom diplomom.
Pored redovnog rada svih nabrajanih sekcija, članovi našeg udruženja mogli su da učestvuju na mnogim izletima i gostovanjima: narodni igrači, pevači, članovi „Sederinde”, stvaraoci rukotvorina, kao i glumci uspeli su da učestvuju na nekoliko putovanja zahvaljujući našim donatorima.

Mađarsko kulturno-umetničko društvo „PALIĆ“
Splitska aleja 1, 24413 Palić, Srbija
Bohinjska ulica 11, 24413 Palić, Srbija
E-mail: palics.mme@gmail.com
Matični broj: 08854220
PIB: 104231055
Tekući račun: 160-249276-21 (Banca Intesa a.d., Beograd)

A Palics Magyar Művelődési Egyesület 2006-ban kezdte meg működését

A Palics Magyar Művelődési Egyesület ma már mintegy 150 aktív taggal, 15 szakosztállyal és csoporttal, napi szinten tartott próbákkal, rendezvényekkel és programokkal működünk.

  • Népi ének - Népzene
  • Néptánc
  • Színjátszás
  • Kézművesség és képzőművészet
  • Testmozgák
  • Egyéb tartalmak

A rendszeres foglalkozások mellett különféle rendezvényeket és programokat is útjára indítottunk. Ilyenek a havonta megrendezésre kerülő kézműves vásárok és gyerekruha börzék, a batyubálok, a koncertek, filmvetítések és különféle témájú előadások is.

Hagyományápolás

Fontosnak tartjuk a magyar népzenei és néptánc hagyományok ápolását, továbbadását.

Színjátszás

A Palicsi Színjátszó Grund a legismertebb és legsikeresebb szakosztályunk.

Kézművesség és képzőművészet

A gyermekeket kézműves- és rajzszakkörök, a felnőtteket kézimunka csoport várja.

Rendezvények

Rendszeresen szervezünk előadásokat, koncerteket, vásárokat, bálokat stb.

Látogasson el rendezvényeinkre Ön is

Folyamatos programokkal jelentkezünk a kultúra minden területén. Szeretettel várjuk Önt és családját rendezvényeinken.

Bővebben

Magyar Művelődési Egyesület a számok tükrében

Egyesületünk évente nagyon sok előadást és egyéb rendezvényt szervez. Az alábbi számok magukért beszélnek.

aktív tag, akiknek száma az évek során folyamatosan nő.

szakosztály, amelyek napi szinten tartanak foglalkozásokat.

művelődési rendezvény évente minden korosztály számára..

látogató évente, akik megtekintették különböző rendezvényeinket.

Elérhetőség

Lépjen velünk kapcsolatba

Bohinj utca 11.,24413 Palics

Szerbia

Facebook:

https://www.facebook.com/PalicsMME/

Loading
Your message has been sent. Thank you!